FAQs

Odgovori na najčešća pitanja

INFORMACIJE O TRGOVINI

Web shop VIRGA omogućava dostavu na području republike Hrvatske kao i zemalja u okruženju. Zbog specifičnosti asortimana proizvoda nismo u mogućnoti kreirati fiksnu cijenu dostave stoga je dostava naknadni predmet dogovora.

Web shop VIRGA dostavlja proizvode u inozemstvo. Za podrobnije kontaktirajte nas na sales@virga.hr

Najčešće u toku 3-5 radnih dana ovisno dostavljačkoj službi. Po primljenoj uplati roba se isporučuje slijedećeg radnog dana.

Prodaja: sales@virga.hr  Tel: +385 (0)21 358 188 Radnim danom od 09:00 do 17:00 Adresa trgovine: Supilova 50, Split

INFORMACIJE O PLAĆANJU

Omogućene su vam dvije mogućnosti naplate/narudžbe i to Virmanom (Direct Bank Transfer) i Pouzećem.
Plaćanje naručenih proizvoda s troškovima dostave – GLS ili HP, se vrši virmanskom uplatom što znači putem internet bankarstva ili općom uplatnicom u bilo kojoj banci ili poštom. U procesu kupovine na e-mail će biti poslani svi podaci za izvršene uplate.
Za pomoć se uvijek možete obratiti na e-mail: sales@virga.hr

VIRGA d.o.o. Put Točila 4, 21000 Split
OIB: 90327513056   RAČUN: HR5323600001102143486
Poziv na broj: “broj narudžbe” 

NARUDŽBE I POVRAT

Web shop omogućava brz i jednostavan odabir proizvoda te njihovu narudžbu. Nakon uspješne narudžbe kupac će biti obaviješten e-mailom o statusu narudžbe. Po evideniranoj uplati iznosa roba će biti isporućena u roku od 3-5 radnih dana.

Kupac može otkazati ili promijeniti narudžbu jednostavnim uvidom u svoj korisnički račun

VIRGA Web shop omogućava naručivanje robe bez potrebe za otvaranje korisničkog računa

Status narudžbe je moguće pratiti prijavom na korisnički račun.

Virga d.o.o. pridržava se politike zaštite potrošača. Kao naš potrošač imate pravo unutar 14 dana od dana primitka narudžbe vratiti kupljeno iz bilo kojeg razloga. Vratiti naručeno možete poštom. Ukoliko ste se predomislili vezano za kupnju ili nakon primitka narudžbe zaključite da vam ne odgovara broj, boja, model i slično, unutar već navedenih 14 dana moguće je napraviti zamjenu ili dobiti povrat uplate.
Povrat robe možete poštom poslati u trgovinu Virga d.o.o. te poštanske troškove snosite sami. Kako bi napravili zamjenu ili vratili naručeno uz želju za povratom plaćenog kontaktirajte nas na broj +385 (0)21 358 188, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu sales@virga.hr i opišete kakav problem imate. Za povrat uplaćenih sredstava biti će potreban broj bankovnog računa na koji želite da vam se izvrši povrat sredstava.
Roba se može vratiti isključivo uz predočenje računa. Ako artikl vraćate poštom, šaljete ga na adresu trgovine.
U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu će vratiti uplaćena sredstva na bankovni račun koji kupac specificira i za koji pošalje IBAN. Vodite računa da vraćeni proizvod/i moraju biti nekorišteni, neoštećeni te u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Za svako umanjenje vrijednosti robe nastalo rukovanjem robe odgovoran je kupac. To se ne odnosi na rukovanje koje je bilo potrebno kako bi se utvrdila ispravnost proizvoda

PRAVA I ODREDBE

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korištenja naših usluga, pažljivo pročitate slijedeće uvjete. Svaka posjeta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uvjete pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu.
Virga d.o.o. Vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svoje stranice koja je podložna niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge virga.hr.
Korištenjem bilo kojeg dijela stranice, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uvjetima, kao i da prihvaćaju korištenje sadržaja ove stranice isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost

Virga.hr ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Virga d.o.o. administrira ovu web stranicu iz svog ureda u Splitu, Hrvatska. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korištenje izvan Hrvatske, a pristupanje iz područja gdje je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korištenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Hrvatske. Ako odlučite pristupiti ovoj lokaciji izvan Hrvatske, to radite na vlastitu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštivanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uvjeti se tumače u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i neće se primjenjivati načela o rješavanju nesuglasnosti zakona.
Virga d.o.o. može revidirati ove Uvjete bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uvjete koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obvezujući. Određene odredbe ovih Uvjeta mogu se zamijeniti izričito navedenim pravnim obavijestima i uvjetima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Osobni podaci koje prosljedite stranici www.virga.hr u svrhu dobijanja proizvoda bit će tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.
Virga d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od Vas primati povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno raspolagati. Svi materijali, informacije ili druge obavijesti koje prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Virga.hr nema nikakve obaveze prema ovim informacijama. Naši zaposleni mogu kopirati, otkrivati, distribuirati, primjenjivati ili na drugi način koristiti informacije i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.
Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši osobni podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objavljujemo niti proslijeđujemo trećim osobama, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših narudžba.

Linkovi na ovoj lokaciji sa lokacijama samostalnih proizvođača su osigurane isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove poveznice, napustit ćete virga.hr. Virga.hr nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontrolira ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite pristupiti nekoj od Web stranica samostalnih proizvođača koje su povezane sa virga.hr, to radite isključivo na vlastiti rizik.

Zaštita privatnosti opisuje kako Virga d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, OIB, kućna adresa i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Virga d.o.o. sazna tijekom korištenja www.virga.hr internet trgovine. Virga d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Virga internet trgovine, kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. Virga d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):
Pravo na raskid ugovora – Članak 45.
1. svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana.
2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.
3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.
Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena – Članak 46.
1. Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.
2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.
3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.
4. Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 radnih dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.
Oblik raskida ugovora – Članak 47.
1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
2. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.
Posljedice raskida ugovora – Članak 48.
1. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
2. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
3. Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.
Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.
Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:
o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazinao igrama na sreću

Članak 52.
1. Trgovac je dužan ispuniti ugovor o prodaji robe ili obavljanju usluge sklopljen na daljinu u roku od 30 dana od dana kad mu je potrošač poslao narudžbu, osim ako su strane drukčije odredile.
2. Ne ispuni li trgovac ugovor u roku, pa makar i zbog toga jer naručeni proizvod nema na zalihi ili nije u mogućnosti pružiti naručenu uslugu, mora potrošača o tome obavijestiti, a potrošač može, po svom izboru, izjaviti da raskida ugovor ili ostaviti trgovcu primjereni naknadni rok za ispunjenje.
3. Odluči li se potrošač, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, raskinuti ugovor trgovac mu je dužan vratiti plaćeno što je moguće prije, a najkasnije u roku od 30 dana otkada je nastupilo zakašnjenje, uvećano za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.
4. Regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. Diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju moguće je rješavati putem ODR platforme

Neodgovorena pitanja? Kontaktirajte nas